Pregovori in verzi o svobodi

"Sužnji zakona smo zato, da smo lahko svobodni." Cicero

"Svoboda je edina stvar, ki jo imate samo, če jo dajete tudi drugim." William Allen White

"Narod, ki zatira druge narode, sam ne more biti svoboden." Karl Marx

"Nihče ni svoboden, kdor ni samega sebe gospodar." Claudius

"Po treh stvareh v življenju najbolj hrepenimo - po sreči, svobodi in duševnem miru. Pridobimo jih tako, da jih podarimo nekomu drugemu." Neznan avtor

"Svoboda je pravica, da delaš tisto, kar dopuščajo zakoni." Charles de Secondat, Baron de Montesquieu

"Svoboda je predvsem to, da smo neodvisni od tiranije znanega, že stokrat doživetega in navidezno nespremenljivega. Alenka Rebula

"Svobodni smo v vsem, le v svobodi ne." Jean-Paul Sartre

"To, čemur pravijo nekateri svoboda, imenujejo drugi razbrzdanost." Kvintilijan

"Najbolj svoboden je tisti, ki nima potreb." Hans Thoma

"Za srečo je potrebna svoboda, za svobodo je potreben pogum." Viktor Frankl

"Velika svoboda je sestavljena iz več malih svobod." Ignazio Silone

"Človek se je rodil svoboden, vendar je povsod v verigah." Jean-Jacques Rousseau

"Človek je svoboden, ko se ničesar ne boji in ničesar ne želi." Claude Louis Petiet

Pogoji:

Pregovori, misli, citati in verzi objavljeni na spletnih straneh Pregovor.com so last navedenih avtorjev. Ljudski pregovori in pregovori neznanih avtorjev se smatrajo za javno dobro.

Vsi pregovori in citati so objavljeni izključno zaradi informiranja in izobraževanja javnosti. Več o tem lahko preberete v pravilih uporabe.