Pregovori in verzi o dejanjih

"Delovanje je v naši naravi, popolno mirovanje je smrt." Blaise Pascal

"Veliko stori, kdor stori malo, a stori to, kar mora storiti. Ničesar ne stori, kdor naredi veliko, vendar ne stori tistega, kar bi moral storiti." sv. Janez Bosco

"Dejanja govore glasneje kot besede." Flandrski pregovor

"Kar prelagaš, se spremeni iz težkega v nemogoče." George Horace Lorimer

"Razumnost samo svetuje, odloča delovanje." Franz Grillparzer

"Mislimo samo na svoje dejanje, ne pa na sadove svojih del." Mahabharata

"V premislekih bodi podoben polžu, v dejanjih ptici." Slovenski pregovor

"Biti dejaven je prva naloga človeka, a ves čas, ko je prisiljen, da počiva, bi moral porabiti za to, da si pridobi jasno spoznanje o svetu, da bi mu to spoznanje v bodoče znova olajševalo dejavnost." Johann Wolfgang von Goethe

"Stori, kar moreš - s tem, kar imaš, in tam, kjer si." Theodore Roosevelt

"Izrabi dan!" Horacij

"Ali se bo nekaj zgodilo, je odvisno od mene." Robert H. Schuller

"Človek ni nič drugega kot njegova dejanja." George Wilhelm Friedrich Hegel

"Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot; kdor noče nič narediti, najde izgovor." Arabski pregovor

"Gladijatorja se določi v areni." Seneka

"Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimna pozabljena dela dobrote in ljubezni." William Wordsworth

"Lažje je delati velika dela kakor pravična dela." Christoph August Tiedge

"Just Do It!" Nike Inc.

"Najbolj mrzim vlogo opazovalca, ki neprizadeto gleda ali ravna. Nikoli ne bi smeli samo gledati. Biti moramo priče: sodelovati moramo in nositi odgovornost." Antoine de Saint-Exupery

"Dejanja, ne besede." Latinski pregovor

"Kdor misli, da je preveč pomemben za majhna dela, je ponavadi premajhen za velika dela." Jacques Tati

"Medtem, ko dolgo premišljam in hodim kot maček okrog vrele kaše, pridejo drugi ljudje in ptice polovijo." John Heywood

"Dejanje je le ovitek ideji." Neznan avtor

"Treba je delovati kot mislec in misliti kot človek dejanj." Henri Bergson

"Čemu je podoben tisti, katerega modrost je večja kot njegova dela? Drevesu z mnogo vej pa z malo korenin; če pride veter ga izruva in prevrne." Talmud

"Besede so palčki, dejanja velikani." Švicarski pregovor

"Drobna dejanja, ki jih naredimo, so boljša kot velika, ki jih samo načrtujemo." George Marshall

"Raje ne začenjaj, če ne nameravaš končati." Latinski pregovor

"Ravnaj zmeraj tako, da bi princip tvojega ravnanja mogel postati obči zakon." Viktor Frankl

"Vsako delo opravljaj zmeraj z vsemi svojimi močmi." Phineas Taylor Barnum

"Kar je treba narediti, naredi odločno, svojo odločitev pa izpelji brezhibno." Benjamin Franklin

"Lahkega se loti, kot da je težko, in težkega, kot da je lahko." Gracian

"Ne verjamite besedam, niti svojim niti tujim, verjamite samo dejanjem, svojim in tujim." Lev Nikolajevič Tolstoj

Pogoji:

Pregovori, misli, citati in verzi objavljeni na spletnih straneh Pregovor.com so last navedenih avtorjev. Ljudski pregovori in pregovori neznanih avtorjev se smatrajo za javno dobro.

Vsi pregovori in citati so objavljeni izključno zaradi informiranja in izobraževanja javnosti. Več o tem lahko preberete v pravilih uporabe.